4 maja 1998 roku z inicjatywy prof. dr. hab. inż. Tadeusza Piecucha zarejestrowane zostało pod pozycją st. 506 w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie - Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. Natomiast 25.04.2007 r. Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod pozycją 0000278142.

Jedynym celem założenia tego Stowarzyszenia było i jest wydawanie na wysokim poziomie naukowym czasopisma Rocznik Ochrony Środowiska. Czasopismo zostało zarejestrowane w Bibliotece Narodowej w Warszawie w dniu 04.08.1998 r. po numerem ISSN 1506-218X.

Redaktorami poszczególnych działów są profesorowie reprezentujący instytucje naukowe w Polsce, między innymi: Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Czasopismo ma charakter międzynarodowy. W dotychczas wydanych tomach ukazało się wiele publikacji zagranicznych m.in. autorów z Austrii, Chile, Grecji, Indii, Irlandii, Mozambiku, Niemiec, Portugalii, USA, Rosji i Ukrainy.

Rocznik Ochrony Środowiska znajduje się w większości bibliotek polskich uczelni typu uniwersytety (w tym zawsze Warszawski, Krakowski, Jagielloński, Wrocławski, Poznański (im. A. Mickiewicza), Lubelski (im. M.Curie-Skłodowskiej), Toruński (im. M. Kopernika), a także w zagranicznych ośrodkach naukowych (m.in. Austria, Czechy, Grecja, Hiszpania, Indie, Irlandia, Kanada, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka Brytania, Ukraina).

Skład osobowy Zarządu Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska:
- Jacek Piekarski - prezes zarządu,
- Alexander Shkarovskiy - vice prezes zarządu ds. naukowych,
- Tomasz Dąbrowski - vice prezes zarządu ds. organizacyjnych,
- Janusz Dąbrowski - sekretarz naukowy,
- Włodzimierz Deluga - zastepca sekretarza naukowego.