logo en

Rocznik Ochrona Środowiska

e-ISSN 2720-7501 (ISSN 1506-218X) 

 logo pk Rocznik Ochrona Środowiska
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin