Wybierz swój język

Komitet Naukowy

Anna M. Anielak,
Waldemar Borjaniec,
Dariusz Boruszko,
Andrzej Czapczuk,
Jacek Dawidowicz,
Janusz Dąbrowski,
Tomasz Dąbrowski,
Wojciech Dąbrowski,
Włodzimierz Deluga,
Zdzisław Harabin,
Katarzyna Ignatowicz,
Alexander V. Ivanov (Rosja),
Bartosz Kaźmierczak,
Mirosław Krzemieniewski,

Renata Krzyżyńska,
Karl E. Lorber (Austria),
Lesław Macieik,
Hanna Obarska-Pempkowiak,
Marcin Olkiewicz,
Anatoliy Pavlenko,
Jacek Piekarski,
Wojciech Piotrowski,
Czesława Rosik-Dulewska,
Alexander Shkarovskiy (Rosja),
Robert Sidełko,
Izabela Sówka,
Kazimierz Szymański,
Maria Włodarczyk-Makuła. 


Komitet Redakcyjny

Jacek Piekarski
redaktor naczelny
redakcja internetowa

Tomasz Dąbrowski
redakcja językowa
redakcja techniczna

Janusz Dąbrowski
redakcja techniczna